Flemish Reviews from Belgium

Goe Vollek! (original)

De verrassingsschijf in onze platenmand komt deze keer helemaal van over de grote plas.  Er wordt ons soms een overdosis aan enthousiasme verweten.  Maar wie Celtic Café beluistert kàn niet anders dan graaien in zijn voorraad superlatieven! Wat Karen Ashbrook (Amerikaanse van Ierse komaf) en (haar Vlaamse echtgenoot) Paul Oorts aan muzikale schatten wisten te bundelen in 19 nummers is verbluffend.  Op hakkebord, fluit, gitaar en accordeon spelen zij overweldigende muziekjes die ze plukten in Ierse pubs, Franse cafés an Vlaamse herbergen.  Je staat er als Europeaan van te kijken hoe gevarieerd de muziek uit onze contreien wel is.  Voortdurend weet het duo de luisteraar te "pakken" met ontroerende harmonieën en verrassende ritmewendingen.  Wij, Avondlanders, mogen Ashbrook & Oorts wel heel dankbaar zijn voor de manier waarop zij onze traditionle muziek bij de Amerikanen introduceren   In afwachting dat wij hen misschien ooit hier eens aan het werk kunnen zien, koesteren wij deze schitterende CD.

De Morgen

van 21-03-01 

Celtic Cafe/Paul Oorts 

Het nieuwste album van multi-instrumentalisten Karen Ashbrook en Paul Oorts is het produkt van een reeks prachtige, energetische en buitengewone samenwerkingen.  Oorts, Ashbrook's echtgenoot, is een uitzonderlijk veelzijdige Belgische muzikant en volgeling, goed onderlegd in Vlaamse, Franse en Keltsiche tradities.  Met Celtic Cafe onderzoekt het duo (samen met verschillende gastmuzikanten) de pan-Europese muziek met een ongewone geestdrift, gratie en fantasie.  De kleinere vertolkingen daarentegen hebben een heel eigen charme en levendigheid, zoals de bezielde, dan weer levendige melodie van de 'Flemish Carillon Set.'(...)en de stralende mix van hakkebord en gitaarritmes in 'Belgian Jig Set'. 

Met Celtic Cafe onderzoekt het duo de pan-Europese muziek met een ongewone geestdrift, gratie en fantasi. 

(trans. “With Celtic Café, the duo explores pan-European music with uncommon enthusiasm, grace and imagination.”)